Divlja sirova hrana – najbolja hrana za ljude!

Kratak film o samoniklom bilju: kako ga brati i kako se sve može upotrebiti