Prof. Radmilo K. Stojanović o vedama

Profesor Stojanović je decenijama predavao sanskrt, sve do svoje 90. godine, i to na način na koji se on danas nigde više ne predaje. Svi oni koji su imali sreću da pohađaju njegove časove mnogo su naučili o jeziku, mišljenju i ispravnom življenju.